10
maj 18

Posiedzenie Komendy Hufca

Informujemy, że posiedzenie Komendy Hufca odbędzie się 16-ego maja br. o godzinie 18.18. Zainteresowanych zapraszamy. Prosimy o przesłanie informacji z zamiarem stawienia się na spotkaniu na adres mailowy: a.zimna@zhp.net.pl

Autor: phm. Agnieszka Zimna
Źródło: Biuro Hufca