17
maj 18

Apel Wojewody Śląskiego

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem, aby w dniu dzisiejszym tj. 17.05.2018 nie organizować imprez artytsytcznych oraz rozrwykowych na terenie województwa śląskiego na znak żałoby po zmarłych górnikach w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" w Jastrzębiu Zdroju. Poniżej zamieszczam pismo w tej sprawie.

Apel

Autor: phm. Agnieszka Zimna
Źródło: Biuro Chorągwi