25
wrz 18

Dyżur księgowej

Zapraszam na dyżur księgowej w dniu 02.10 od godziny 17:00 w Domu Harcerza.

Autor: phm. Klaudia Kubik
Źródło: Komenda Hufca