Dla mediw

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami
hm. Marek Majewski
Szef Zespołu Promocji i Informacji
Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice
marek.majewski@zhp.net.pl
kom. 501 782 875


Hufiec Czechowice-Dziedzice obejmuje swym zasięgiem gminę Czechowice-Dziedzice, Pszczyna i Bestwina. Zrzesza 330 zuchów, harcerzy, harcerek i instruktorów w 28 podstawowych jednostkach organizacyjnych tj. gromadach, drużynach, klubach i kręgach. Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze naszych jednostek hufca. Spójnością dla nas wszystkich jest system wychowawczy rozumiany, jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Działanie tak rozległego Hufca niesie za sobą wiele problemów, ale w sposób naturalny integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery kulturowe i nie tylko. Większość przedsięwzięć realizowanych przez Hufiec ma charakter zamknięty ale duża ich cześć przeznaczona jest dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic, gdzie to nasza siedziba hufca jest zlokalizowana. Wszelkie nasze działania dla społeczności lokalnej służą upowszechnianiu i umacnianiu takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, wzajemne poszanowanie i przyjaźń.Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą oraz największą organizacją pozarządową.

Jesteśmy członkiem-założycielem:

Cieszymy się ponad 100-letnią tradycją i doświadczeniem.

 

Fragmenty uchwały XXXIII Zjazdu ZHP (grudzień 2005 r.) w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP: XXXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP (...) jako opis najważniejszych dla nas wartości oraz postaw kształtowanych w ich duchu.

 


 

Informacje o Związku Harcerstwa PolskiegoInformacje o Śląskiej Chorągwi ZHP

 

Wszystkie publikowane tu treści, grafiki, logo ZHP, oraz logo Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice
i inne materiały są chronione prawem autorskim.


Zamieszczone tu znaki graficzne i zastrzeżone znaki graficzne firm i organizacji, oraz znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe firm i organizacji stanowią własność poszczególnych firm i organizacji i podlegają ochronie prawnej.

Jakiekolwiek wykorzystywanie wspomnianych materiałów i / lub elementów bez zgody właścicieli praw jest zabronione.