Historia

Ważniejsze wydarzenia w historii harcerstwa w Czechowicach-Dziedzicach

wrzesień 1911r. - w Czechowicach, w polskiej Szkole Wydziałowej z inicjatywy jej kierownika Józefa Madejskiego powstała drużyna skautowa, którą prowadził Karol Mazurek i Tadeusz Woleński - uczniowie Seminarium Nauczycielskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej
3-12 sierpnia 2000r
. - udział reprezentacji hufca w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie
17 listopada 2001r
. - odbył się Zjazd Hufca. Komendantką Hufca Czechowice-Dziedzice została phm. Marzena Malina.
15 czerwca 2002r
. - hufiec oficjalnie zakończył kampanię programową "Bohater", w wyniku której hufcowi zostało nadane imię Olgi i Andrzeja Małkowskich.
2003r
. - odbył się Zjazd Hufca. Komendantką Hufca Czechowice-Dziedzice została ponownie hm. Marzena Malina.
10-19 sierpnia 2007r.
-udział reprezentacji hufca w Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia skautingu w Kielcach
24 listopada 2007r
. - odbył się Zjazd Hufca. Komendantem Hufca Czechowice-Dziedzice został hm. Marian Hankus.
16-24 sierpnia 2010r.
- udział reprezentacji hufca w Jubileuszowym Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego z okazji 100-lecia harcerstwa w Krakowie
3 września 2011r.
- odbył się Zjazd Hufca. Komendantem Hufca Czechowice-Dziedzice został ponownie hm. Marian Hankus.
10 października 2015r.
- odbył się Zjazd Hufca. Komendantem Hufca Czechowice-Dziedzice został phm. Dawid Janik.

 


 

Komendantki hufca w Dziedzicach


phm. Wanda Mrózek (wrzesień 1938 - 1 czerwca 1942)
phm. Joanna Janusz (kwiecień 1945 - 1 września 1946)
phm. Helena Węgrzyn (1 września 1947 - 1 kwietnia 1949)
pwd. Wanda Lasota (1 kwietnia 1949 - 1949)


Komendanci hufca w Czechowicach

phm. Stanisław Dutka (1937 - wrzesień 1939)
ćwik Bronisław Janik (1 września 1945 - 4 kwietnia 1946)
hm. Leon Czylok (4 kwietnia 1946 - 1950 i 1957 - 9 września 1975)

Komendantki i Komendanci Hufca ZHP Czechowice - Dziedzice

hm. Lech Machalica (9 września 1975 - 29 stycznia 1979)
hm. Jadwiga Kopoczek (29 stycznia 1979 - 16 kwietnia 1983)
hm. Tadeusz Jasionek (16 kwietnia 1983 - 15 stycznia 1988)
hm. Jan Władysław Malina (15 stycznia 1988 - 2 października 1989)
hm. Mirosław Czylok (2 października 1989 - 15 grudnia 1989)
phm. Waldemar Przyłucki (15 grudnia 1989 - 18 stycznia 1990)
phm. Zbigniew Klimczok (18 stycznia 1990 - 17 listopada 2001)
hm. Marzena Malina (17 listopada 2001 - 24 listopada 2007)
hm. Marian Hankus (24 listopada 2007 - 10 października 2015)
phm. Dawid Janik (od 10 października 2015)

Kalendarium sporządzone na podstawie poniższej publikacji przygotowanej przez Komisję Historyczną Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice

Zdzisława Kobiela, Eugeniusz Loska: Kalendarium ważniejszych wydarzeń z historii harcerstwa na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w latach 1911-2011. Czechowice-Dziedzice: 2013