Komisja historyczna

hm. Marian Hankus

Przewodniczący

e-mail:
tel: 508145594


pwd. Jacek Cwetler

Członekpwd. Szymon Puzoń

Członek

e-mail:
tel: 790227270