Kim jestemy

Jednostkami terenowymi ZHPchorągwie organizowane na poziomie wojewódzkim. Obecnie w ZHP istnieje 17 chorągwi: Białostocka, Dolnośląska, Gdańska, Kielecka, Krakowska, Kujawsko-Pomorska, Lubelska, Łódzka, Mazowiecka, Opolska, Podkarpacka, Stołeczna, Śląska, Warmińsko-Mazurska, Wielkopolska, Zachodniopomorska, Ziemi Lubuskiej. Hufiec Czechowice-Dziedzice jest jednostką regionalną Chorągwi Śląskiej. W jego skład wchodzą gminy: Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz miasto Pszczyna.

Hufce zrzeszają podstawowe jednostki organizacyjne: gromady, które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe; drużyny, które dzielą się wewnętrznie na zastępy lub patrole. Jednostki te mogą się łączyć w szczepy lub związki drużyn.

Hufiec Czechowice-Dziedzice im. Olgi i Andrzeja Małkowskich jest jedną z 34 jednostek terenowych Chorągwi Śląskiej należących do Związku Harcerstwa Polskiego.

Wg stanu na dzień 1.01.2015r. w hufcu działa 25 podstawowych jednostek liczących 312 członków. Hufiec Czechowice-Dziedzice tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:
- budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
- wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
- pozyskiwanie i motywowanie kadry,
- inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
- wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
- koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
- współpracą z władzami lokalnymi,
- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Różnorodność tradycji, zwyczajów oraz doświadczeń tworzy oblicze naszych jednostek hufca. Spójnością dla nas wszystkich jest system wychowawczy rozumiany, jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, jako chęć służby Bogu, Polsce i bliźnim.


Działanie tak rozległego Hufca niesie za sobą wiele problemów, ale w sposób naturalny integrujemy młodych ludzi, pozwalając pokonywać bariery kulturowe i nie tylko. Większość przedsięwzięć realizowanych przez hufiec ma charakter zamknięty ale duża ich cześć przeznaczona jest dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic, gdzie zlokalizowana jest siedziba naszego hufca. Wszelkie nasze działania dla społeczności lokalnej służą upowszechnianiu i umacnianiu takich wartości jak prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, wzajemne poszanowanie i przyjaźń.

Do naszych sukcesów możemy zaliczyć:

- IV miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej na 34 hufce (2011/2012)

- I miejsce w organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w kategorii "Hufiec mały" (2010r.)

- III miejsce w organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w kategorii "Hufiec mały" (2008r.)

- I miejsce w organizacji Harcerskiej Akcji Letniej w kategorii "Hufiec mały" (2004r.)

- I miejsce na XIX, XX, XXI, XXII Mistrzostwach Pływackich ZHP w Bydgoszczy (2010 - 2013r.)

- I miejsce na I, II, III, IV, V i VII Mistrzostwach Pływackich Chorągwi Śląskiej ZHP (2009 - 2014r.)

Do cyklicznych imprez organizowanych przez hufiec należy m.in.:

- Harcerska Akcja Letnia

- Nieobozowa Akcja Zimowa

- Zlot Drużyn z okazji Dnia Myśli Braterskiej (od 2002r.)

- Dzień Bohaterów Hufca (od 2002r.)

- Rajd "Ognik" (od 2001r.)

- Harcerski Start (od 1998r.)

- Betlejemskie Światło Pokoju (od 1993r.)

- Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Śląskiej ZHP (od 2009r.)

Każdego roku nasze imprezy cieszą się dużą popularnością.

Dodatkowo każdego roku bierzemy udział w imprezach organizowanych przez miasto oraz inne organizację. Realizujemy projekty o znaczeniu regionalnym, wojewódzki i ogólnopolskim w zakresie promocji sportu, zdrowia, ekologii oraz wychowania patriotycznego.