Komenda Hufca

phm. Dawid Janik

Komendant Hufca

e-mail:
tel: 603401504


pwd. Marek Gabryś

Skarbnik

e-mail:


phm. Barbara Podolak

Z-ca komendantapwd. Szymon Puzoń

Członek / Kwatermistrz

e-mail:
tel: 790227270


pwd. Magdalena Stawowczyk

Członek komendy

e-mail:


phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła

Członek komendy

e-mail:


phm. Klaudia Kubik

Członek komendy

e-mail:
tel: 697567403