Komenda Hufca

phm. Marlena Kocur-Radziszewska

Komendant Hufca

e-mail:


phm. Klaudia Kubik

Skarbnik

e-mail:
tel: 697567403


phm. Agnieszka Zimna-Pszczoła

Z-ca komendanta ds. organizacyjnych

e-mail:


pwd. Szymon Puzoń

Członek / Kwatermistrz

e-mail:
tel: 790227270


phm. Mikołaj Piórko

Członek komendy