Program rozwoju

X Zjazd Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice, który odbył się 10 października 2015r. w Czechowicach-Dziedzicach przyjął jedną uchwałę. Poniższa uchwała zobowiązuje Komendę Hufca do ich realizacji w latach 2015-2019. Najważniejszym dokumentem przyjętym podczas X Zjazdu Hufca był Program Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.

 

Program Rozwoju Hufca ZHP Czechowice-Dziedzice na lata 2015-2019 - pobierz

 

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS X ZJAZDU HUFCA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1. Zobowiązanie Komendę Hufca i instruktorów hufca do przyjęcia i realizacji Programu Rozwoju Hufca na lata 2015-2019.
   

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca za okres 3.09.2011r. - 10.10.2015r. - pobierz