Zespół programowy

pwd. Magdalena Stawowczyk

Szef

e-mail:


pwd. Aleksandra Bartoszek

Osoba odpowiedzialna za pion zuchowyKlaudia Strządała

Osoba odpowiedzialna za pion harcerskiPiotr Boroń

Osoba odpowiedzialna za pion starszoharcerski

tel: 784186066