Zespół Kadry Kształcącej

phm. Monika Kalita

Szefphm. Agnieszka Płoskonka

Członekhm. Marian Hankus

Członek

e-mail:
tel: 508145594


hm. Marzena Malina

Członek