Zesp Promocji i Informacji

hm. Marek Majewski

Szef

e-mail:
tel: 501782875


phm. Anna Mazur

Z-ca szefa

e-mail:
tel: 665607033


pwd. Jakub Kuś

Członek

e-mail:


phm. Marlena Kocur

Członek

e-mail: