Zesp Promocji i Informacji

phm. Anna Mazur

Szef

e-mail:
tel: 665607033


pwd. Jakub Kuś

Członek

e-mail:


phm. Marlena Kocur-Radziszewska

Członek

e-mail: